Zahájení sbírky ŽIVOT DĚTEM

Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do projektu organizace Život dětem, která pomáhá rodinám s vážně nemocnými, handicapovanými dětmi v rámci celé České republiky. Organizace pomáhá rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Komu se pomohlo, je možno zjistit  na www.zivotdetem.cz  – rubrika – Příběhy dětí.

I letos pomáháme.  

Poděkování patří všem, kteří si předměty zakoupí..                                            

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková , Mgr. Simona Hališková