Žáci naší školy byli pasování na rytíře z Cambridge

Dne 5. 9 .2014 byly žákům naší základní školy, kteří v loňském školním roce skládali jazykové zkoušky YLE ( Cambridge Young Learners English Tests) slavnostně předány certifikáty. Předávání proběhlo na naší partnerské jazykové škole Hello, pod jejíž záštitou pořádáme přípravné kurzy k těmto certifikátům. Z žáků se během ceremoniálu stali rytíři a rytířky z Cambridge, když je oficiálně pasovali členové šermířské skupiny. Zkoušky na úrovni Starters velmi úspěšně složily žákyně 4. B Amálie Burianová a Lucie Pavelcová. Žáci letošních sedmých ročníků Jiří Koutný, Adéla Matejzíková, Adéla Gajcová a Zuzana Gregorová byli úspěšní ve zkoušce úrovně Flyers, která odpovídá úrovni A2 v mezinárodním standardu popisujícím jazykové schopnosti. V letošním školním roce budeme pokračovat v přípravných kurzech na zkoušku Starters a Movers. Doufáme, že žákům vydrží nadšení a zaujetí pro studium angličtiny a budou v konání dalších zkoušek stále úspěšní.

Pro zvyšování rozvoje jazykové vybavenosti žáků také v letošním školním roce využijeme projekt: Rodilí mluvčí do škol, který realizuje jazyková škola Hello. V rámci tohoto projektu budeme moci využít přítomnosti rodilých mluvčích přímo v hodinách anglického jazyka na naší škole.

Mgr. Lenka Kudlejová