Zabezpečení naší školy

Jak jistě víte, tak Česká školní inspekce zahájila plošné šetření zajištění bezpečnosti ve školách. Naše škola již toto šetření absolvovala. Sledované faktory byly: technické zabezpečení vstupů a výstupů do budov proti vniknutí cizích osob, dohledy nad žáky, mechanizmy zajišťující pohyb cizí osoby v budově, vyhledávání rizik.

Ve všech sledovaných ukazatelích jsme dopadli na výbornou. Zřizovatel již v předcházejících letech vynaložil nemalé finanční prostředky na zabezpečení žáků v prostorách školy.

Vedení školy