Za odměnu do Dolní oblasti Vítkovice

V úterý 4. prosince 2012 jsme my deváťáci za odměnu navštívili Dolní oblast Vítkovice. Proč za odměnu? Naše exkurze byla vyvrcholením akce, která začala seminářem o 17. listopadu a o které jsem již informovala v příspěvku Vzpomínky pro budoucnost. Na závěr celého semináře ve Středisku volného času jsme ve skupinkách tvořili projekty. K dispozici jsme dostali mnoho materiálů a výklad zkušeného historika, který nám s projekty pomáhal. Všechny práce byly moc dobré a žáky 9. tříd program bavil. Projekty byly zapojeny do soutěže se školami, které se stejného semináře zúčastnily také. Z naší školy se na předních místech umístily dvě skupinky děvčat z IX. A a IX. B. Za odměnu dostaly třídy, které dívky navštěvují, exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice.
Po příjezdu do DOV jsme si mohli prohlédnout multifunkční aulu „Gong“, tedy bývalý plynojem. Tím jsme byli všichni nadšeni. Zde si celou skupinu převzala kvalifikovaná průvodkyně a my se vydali na prohlídku malého okruhu. Byly nám popsány hlavní části DOV, ale dozvěděli jsme se také něco o tehdejší výrobě železa a koksu. Na konec prohlídky jsme měli možnost nahlédnout dovnitř jedné z vysokých pecí a pec nám byla zevrubně popsána. „Pec nám spadla“ jsme naštěstí nezpívali a až na velkou zimu, která sužovala celou skupinu, se tento den velmi vydařil.

Hana Lysová, IX. A

Nebyly nalezeny žádné obrázky