Vzpomínky pro budoucnost

Dne 16. 11. 2012 jsme byli, my deváťáci, pozváni na vzdělávací seminář do SVČ Ostrava. Jednalo se o vzpomínkovou akci k 17. listopadu.​​​ Toto datum se pojí s více významnými​ událostmi. K našemu uvítání bylo připraveno vystoupení mažoretek, které i přes malé technické potíže s ozvučením podaly pěkný výkon. Jejich vystoupení mělo symbolizovat tehdejší spartakiádu. Se zkušeným historikem jsme si začali ověřovat své znalosti z oblasti 2. světové války. Pak jsme rozebírali informace o prvním významném datu, 17. listopadu roku 1939. Toto datum se zapsalo do naší historie jako den, kdy Hitlerovy oddíly SS potlačily vzpouru studentů a odvezly je do pracovního tábora v Německu. Následně nechal Adolf Hitler zavřít 10 českých vysokých škol. Následoval další významný 17. listopad, tentokrát z roku 1968, kdy studenti ČSSR demonstrovali proti okupaci sovětských vojsk a začínající normalizaci. A aby byl výčet z historie 17. listopadů kompletní, nesměli jsme zapomenout ani na sametovou revoluci z roku 1989. Tehdy byla komunisty brutálně potlačena studentská demonstrace, která se konala na počest padesátého výročí uzavření  českých vysokých škol a na které studenti také vyjadřovali svůj odpor k režimu. Po dokončení historikova výkladu jsme utvořili skupinky po třech a hodinu jsme měli možnost pracovat na projektu k tomuto tématu. Každý z nás odcházel plný dojmů a nových informací. Tento seminář považujeme za velmi přínosný a děkujeme organizátorům za možnost se ho účastnit.

 Hana Lysová, IX. A