Výtvarný kroužek pro 2. – 5. ročník

  • Podmínka zahájení činnosti: minimálně 15 žáků
  • 1 lekce 90 minut 1x týdně – pondělí 13:00 – 14:30 hod.
  • Platba: 130 Kč na měsíc / platba za pololetí 520 Kč   
  • Podmínka: vlastní pomůcky a potřeby

Obsah:

  • seznámení se základními znalostmi a dovednostmi v oboru
  • seznámení s výtvarným materiálem
  • umožnit rozvoj tvořivosti a fantazie
  • podpořit kladný vztah k výtvarnému umění

Zájmový útvar bude probíhat od října do ledna. Druhé pololetí bude řešeno v lednu. V průběhu pololetí se nelze odhlásit. Platba na pololetí provedena do konce září.

PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT ODEVZDÁNY LEKTORCE DO 16. 9. 2016!!!

Mgr. Jaroslava Naďová