Výtvarné práce žáků

V galerii školy probíhá výstava výtvarných prací žáků, kteří navštěvovali Výtvarný kroužek. Jste zváni!

Mgr. J. Naďová  a žáci