Výstava k 25. výročí Listopadu 1989 na naší škole!

V úterý 18. listopadu byla slavnostně otevřena výstava fotografií z archívu Města Ostravy k 25. výročí Sametové revoluce roku 1989. Fotografie přinášejí průběh demokratického převratu v našem městě, kde dorazily informace o pražských listopadových událostech takřka s týdenním zpožděním.

Výstavu zaštítila naše škola ve spolupráci s hnutím Mladých konzervativců v Ostravě, kteří celou výstavu nazvali „Samet v Ostravě“. Na slavnostním zahájení pro žáky 9. ročníku byl přítomen místopředseda konfederace politických vězňů Leo Žídek, který sám přežil totality fašistické a komunistické a hovořil k našim žákům, aby celý život ctili principy svobody a demokracie. Za hnutí Mladých konzervativců byli přítomní pánové Václav Mrkvica a Vladimír Maryška, který zdůraznil možnost svobody vzdělání a jednání v této již 25 let trvající svobodné společnosti. Paní ředitelka Mgr. Helena Nováková upozornila naše deváťáky na důležitost Listopadu 1989 pro naše město.

Celá výstava je samozřejmě k dispozici pro návštěvníky naší školy z řad veřejnosti a bude na naší škole trvat do pátku 21. listopadu. Materiály z ní budou využity také v hodinách Výchovy k občanství.

Mgr. Martin Němec