Výročí Sametové revoluce

Dne 15. listopadu 2019 si žáci 1. stupně připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Vyučující se žákům prostřednictvím krátkých filmových ukázek, diskusí, prací s pracovními listy i rekonstrukce demonstrace snažily přiblížit význam svobody a demokracie. Společně jsme dopoledne završili vypouštěním balónků s přáním naší zemi do dalších let svobody.

Mgr. Lenka Kudlejová