Vyjádření týkající se výskytu pedikulózy (vši dětské) ve škole

Sdělení pro zákonné zástupce žáka k zajištění lepší informovanosti  případě výskytu pedikulózy (vši dětské)