Vyhodnocení zájmu o projekt Svačíme zdravě

Ke dni 8. 9. 2014 byly odevzdány závazné přihlášky k odběru svačin ve ŠJ, aby bylo možno informovat zákonné zástupce o tom, zda se projekt uskuteční a mají tedy zvýšit měsíční příkaz z účtu na účet. Částka na svačiny bude měsíčně ve výši 320 Kč. Strávník poukáže částku na účet 34533761/0100 KB a. s. nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Variabilním symbolem je R. Č. žáka (toto platí pro odběratele svačin, jež neodebírají obědy). V případě, že Vaše dítě již odebírá oběd, pouze navršíte zálohu na účtu.
Pokud dojde k poklesu zájmu o svačiny, budete včas informováni. Odhlášky – viz. Řád ŠJ.

Přehled zájmu:

I. A – 1; I. B – 6
II. A – 1; II. B – 3
III. A – 4; III. B – 6
IV. A – 0; IV. B – 1
V. A – 7; V. B – 8
VI. A – 4; VI. B – 1
VII. A – 6; VII. B – 0
VIII. A – 3; VIII. B – 6
IX. A – 1; IX. B – 4

Celkem zájemců: 62 – 37 z 1. stupně, 25 z 2. stupně
Ředitelka školy na základě zjištění rozhodla, že dne 1. 10. 2014 bude zahájen výdej svačin.
Další zájemci již kontaktují přímo vedoucí ŠJ, vyplní závaznou přihlášku.