Vyhodnocení výtvarné soutěže k 100. výročí ČSR

Zástupci žákovského parlamentu vyhodnotili soutěž takto:

I. kategorie (1. – 3. ročník)

  1. místo – III. A
  2. místo – I. A
  3. místo – III. B

II. kategorie (4. – 6. ročník)

  1. místo E. Kratochvílová, N. Vítková – VI. r
  2. místo – V. A 
  3. místo – T. Bimka, D. Šupčík – VI.r

III. kategorie (7. – 9. ročník)

  1. místo K. Ondičová IX. B
  2. místo N. Blažková IX. A
  3. místo E. Svobodová, S. Herčíková, D. Krotáková VII. B.

Všem děkujeme za účast.                                         

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková