Vyhodnocení projektu Jsme Otevřeni Budoucnosti Společně

Cílem tohoto projektu bylo pořídit a využívat mobilní učebnu Apple, a to s ohledem na nový rozměr výuky se zaměřením na rozvoj informační, čtenářské a kulturní gramotnosti. Způsob realizace, jenž byl dán smlouvou mezi Nadací Arcellor Mittal a zřizovatelem, byl dodržen. Bylo zakoupeno 15 kusů iPadů a speciální vozík (iKufr 24) pro snadné přenášení těchto tabletů, který bude současně sloužit jako dobíjející stanice.

Tato zařízení budou mít široké využití ve výuce pro zdokonalování schopností žáků, např. ve vyhledávání informací, pomocí prezentací a pracovních listů, knih v elektronické formě v rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tyto iPady jsou vybaveny spoustou užitečných a současně pro uživatele poměrně jednoduchých programů, například pro úpravu fotografií, videa, hudby a textových dokumentů. K dispozici budou rovněž výukové programy, kterých budou využívat vyučující v různých výukových předmětech.

Výhodou těchto tabletů je snadná přenositelnost, jednoduché ovládání i pro žáky nižších ročníku a celodenní výdrž baterie. Žáci i vyučující jsou nadšeni. Tablety se budou také prezentovat při Dni otevřených dveří 14. prosince 2012, při zápisu do prvních tříd 15. a 16. ledna 2013, při různých akcích školy a v Hrabovských listech.

 zástupce ředitele školy