Vyhodnocení celostátní korespondenční soutěže „Pohár vědy – Neuron 2015“

V období měsíce ledna až dubna 2015 probíhala jednotlivá korespondenční kola s určitými teoretickými i praktickými úkoly pro vytvořené družstvo z naší školy – Hrabovští bobři. Družstvo bylo složeno z žáků II. stupně od 7. do 9. ročníku.
Řešení za každý měsíc jsme zasílali k posouzení organizátorům této soutěže a v celkovém vyhodnocení za celou Českou republiku jsme obsadili 13. místo z celkového počtu 77 přihlášených družstev v dané kategorii. více