Vyhlášení 3. kola literární soutěže Poznej knihu

Třetí kolo literární soutěže se zaměřuje na formu literárního díla – grafickou a jazykovou stránku. A že to nemá nic společného s literaturou? Omyl. Obsahová stránka není to jediné, co dělá dílo zajímavým. Často je to právě jazyk, který dílo ozvláštňuje a také dokáže charakterizovat osobnost autora. V tomto kole najdete dohromady pět úkolů, v nichž musíte uplatnit svou fantazii, kreativitu a hlavně jazykovou dovednost.

Nápověda zní: „Kolik jich umíš, tolikrát jsi člověkem.“

                                                 Mgr. M. Orkáčová, Mgr. A. Opletalová