Vydařený tematický den k výročí 17. listopadu

V pátek 15. listopadu absolvovali žáci druhého stupně vydařený tematický den návštěvou Nové radnice, Ostravského muzea a Masarykova náměstí, který jim připomněl 30. výročí Sametové revoluce v rámci oslav státního svátku 17. listopadu.

Po prohlídce historických vozidel, které byly u nás používány v rámci policie a armády před rokem 1989, navštívili žáci šestého a sedmého ročníku expozice Ostravskému muzea, kde shlédli historii Ostravy, pravěk v českých zemích, výstavu živé a neživé přírody Ostravska a nakonec i aktuální sbírky. Poté pokračoval jejich program i s žáky osmého a devátého ročníku na Masarykově náměstí, kde byly vystavené panely s dobovými hesly a fotografiemi. Žáci si mohli vyzkoušet výrobu placek, plátěných tašek, kresbu křídou na dlažbu, výrobu transparentů a další aktivity. Žáci osmých a devátého ročníku navštívili ještě výstavu archívu města Ostravy na Nové radnici, která se věnovala ostravskému školství mezi totalitou a svobodou.

Mgr. Martin Němec