Vydařené projekty německého jazyka v rámci Evropského týdne jazyků

Naši žáci od sedmého do devátého ročníku se zapojili v rámci výuky druhého cizího jazyka německého do letitého projektu Evropský týden jazyků. 

Začátečníci v sedmém ročníku vypracovávali projekty kolem německé abecedy, počáteční slovní zásoby, pravopisu a jazykolamů. Žáci osmého a devátého ročníku vypracovávali projekty v rámci německy mluvících zemí, společného původu anglického a německého jazyka a propojili své práce také s výtvarnou výchovou a ústním projevem.

Mgr. Martin Němec