Vojtěch Kohoutek se mezi gymnazisty neztratil

V půli prosince loňského roku reprezentoval žák IX. A třídy Vojtěch Kohoutek naši školu v soutěži Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě. Téma tohoto klání, které spadalo pod vyučovací předměty dějepis a výchova k občanství byla „Lidská práva“ se zaměřením na práva dětí. Soutěž měla u žáků rozvinout jak komunikační dovednosti, tak práci s moderní výpočetní a multimediální technikou. Vojtěch si připravil multimediální prezentaci, kterou doprovázel ústním projevem. Zaměřil se z hlediska historie i současnosti na porušování lidských práv v otázce holokaustu během druhé světové války, tak i na palčivé otázky současného porušování lidských práv v Africe. I když se náš reprezentant neumístil na stupních vítězů, příkladně reprezentoval naši školu a mohl si také v rámci soutěže a dni otevřených dveří prohlédnout místo svého možného budoucího studia.

Martin Němec