Vítáme prvňáčky ve škole

První školní den byl ve znamení velikého očekávání všech žáků.
Největší radosti zažívali ti nejmladší, kterým se tímto dnem otevíral nový svět vědění, poznatků a zkušeností.Ve vestibulu školy byli všichni žáčci a jejich rodinní příslušníci přivítání pedagogickými pracovníky. Slavnostním okamžikům byl přítomen i pan starosta Mgr. Rostislav Naď.
Poté se děti rozešly do svých tříd, kde prožily první chvíle se svými třídními učitelkami.
Všem prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a radosti v novém školním prostředí.

Mgr. Eva Janšová