VI. ročník celorepublikové soutěže TGM

Každým rokem jsou práce našich žáků oceněny na celorepublikovém vyhlášení soutěže o našem prvním prezidentovi – zakladateli. Ta je pořádána Masarykovým demokratickým hnutím a naši žáci se jí každým školním rokem účastní. Cílem soutěže je nejen rozšiřovat u žáků čtenářskou gramotnost, ale hlavně se seznamovat s životem, dílem a myšlenkami jednoho z největších Čechů. Letos jsme pracovali s třemi žáky devátého ročníku. Tomáš Vojkůvka se zabýval tématem formování osobnosti TGM. Zajímali ho lidé, kteří ovlivnili Masaryka v jeho studiích a profesní kariéře. Podobnou práci vytvořil Michael Milis, který studoval typy škol a tamní osobnosti, s kterými přišel náš první prezident do styku. Posledním účastníkem soutěže je Kryštof Kania, který svou práci nazval Ano, Masaryk a sledoval v ní stěžejní události Masarykova života. Všem žákům děkujeme za dobré studijní výsledky a reprezentaci naší školy. Výsledky zveřejní Masarykovo demokratické hnutí na počátku příštího školního roku v září.

Mgr. Martin Němec