Velmi úspěšná druhá část projektu Příběhy bezpráví 2013

Po první části letošního ročníku Příběhů bezpráví aneb Jeden svět na školách 2013, kdy naši žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární film o československých hokejistech a pracovali s informacemi o jejich životních osudech politických vězňů, proběhla v pondělí 4. listopadu na naší škole druhá část projektu a to beseda s pamětnicí.

Mezi žáky zavítala dcera politických vězňů 50. let, paní Eva Langrová.
Nejprve povyprávěla o osudu svého otce a svůj životní příběh, který žáky inspirovaly k mnoha dotazům hlavně na téma „život v době komunismu a dnešní doba“.

Velkou část besedy se diskutovalo ohledně dalšího výběru vzdělání a povolání, což je pro žáky posledního ročníku naší školy aktuální otázka. Další kapitolou vyprávění pamětnice bylo pronásledování lidí, kteří bojovali proti komunistické nadvládě v Československu a následná emigrace do zahraničí. Narazilo se také na pojem vlastenectví. Na závěr okomentovala paní Langrová fotky z bohatého rodinného archívu.

Mgr. Martin Němec