Příběhy bezpráví 2011

Po první části letošního ročníku Příběhů bezpráví aneb Jeden svět na školách 2011, kdy naši žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární film o Pavlu Tigridovi a pracovali s informacemi o jeho životním osudu, proběhla ve středu 30. Listopadu 2011 na naší škole druhá část projektu a to beseda s pamětnicemi. Mezi žáky zavítaly dcery politických vězňů 50. let, paní Eva Langrová a Eva Vláhová. Obě nejprve povyprávěly o osudu svých otců a svoje životní příběhy, které žáky inspirovaly k mnoha dotazům hlavně na téma „život v době komunismu a dnešní doba“. Velkou část besedy se diskutovalo ohledně dalšího výběru vzdělání a povolání, což je pro žáky posledního ročníku naší školy aktuální otázka. Další kapitolou vyprávění obou pamětnic bylo pronásledování lidí, kteří bojovali proti komunistické nadvládě v Československu a následná emigrace do zahraničí. Narazilo se také na pojem vlastenectví. Na závěr velmi zajímavého 90minutového setkání přečetla paní Vláhová ukázku z knihy další dcery vězňů 50. let paní Jany Švehlové, která žila a žije v emigraci ve Velké Británii a USA.

Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky