Ve škole proběhl zápis do prvních tříd

Ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2014 probíhal na naší škole zápis do prvních tříd, dodatečný zápis pak bude probíhat 29. ledna 2014.
Dostavilo se 54 dětí se svými rodiči. Zápis probíhá vždy ve sváteční, trochu nervózní atmosféře, plný očekávání a dojmů. Naší škole velmi záleží na tom, aby žáci prožívali čas školní docházky příjemně a byl podporován a rozvíjen zájem o učení.

Budoucí prvňáčci vcházeli do školy v doprovodu svých rodičů plni očekávání.
Každý z nich se snažil plnit první úkoly. Děti kreslily postavu, přednášely básničky, zpívali písně, poznávaly písmena, číslice, geometrické tvary, samy vyprávěly pohádky. Odměnou všem předškoláčkům byly nové dojmy a drobné dárečky.

Skutečný počet žáků bude upřesněn po 30. květnu 2014, dokdy je možno dodat podklady pro odklad školní docházky.

I v letošním roce zápisu předcházely Dny otevřených dveří, jak pro veřejnost, tak pro mateřské školy.

Pro ještě plynulejší vstup bude probíhat již třetím rokem adaptační program pro předškoláky a schůzka pro rodiče budoucích našich prvňáčků.

Novinkou je letos to, že zřizovatel poskytne mimo státní dotaci 200 Kč finanční příspěvek 800 Kč pro žáka, z něhož se uhradí pomůcky a potřeby na daný školní rok.

 vedení školy