V projektu Evropského týdne jazyků navázali němčináři na distanční výuku

Také letos se pět studijních skupin německého jazyka od 7. do 9. ročníku zapojilo do projektu Evropského týdne jazyků.

Letošní zaměření obsahu projektu bylo zaměřeno u začátečníků v 7. ročníku na práci s německou abecedou, první slovní zásobou, pravopisem a výslovností. U 8. a 9. ročníku se projektem prohlubovaly znalosti, které byly na jaře loňského školního roku obsahem distanční výuky. Žáci dostali prostor pro vlastní projekty a vybírali si zajímavá témata jak z oblasti gramatiky, reálií německy mluvících zemí, slovní zásoby a na ni navazující konverzace.

Děkujeme všem žákům za velmi dobrý přístup při vypracování a prezentace projektů.

Mgr. Martin Němec