ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V MATEMATICE

MATEMATICKÝ KLOKAN
Výrazného úspěchu dosáhla Tereza Divišová (IX.B) v matematické soutěži KLOKAN 2014. Z 964 řešitelů okresu Ostrava obsadila skvělé 2. – 3. místo.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Školního kola matematické olympiády (MO) kategorie Z6 – Z9 se ve školním roce 2013/2014 zúčastnilo celkem 19 žáků 6. – 9. ročníku. Úspěšnými řešiteli okresního kola se ve svých kategoriích staly: Gabriela Lyčková (VII.B) a Tereza Divišová (IX.B). Tereza Divišová byla také úspěšnou řešitelkou krajského kola.

PYTHAGORIÁDA
Úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády se stali žáci 6. ročníku: Zuzana Gregorová a Aleš Kubala ( VI.A).

Mgr. Alena Gomolová