Úspěch našich žáků v okresním kole Pythagoriády

Školního kola Pythagoriády se ve školním roce 2018/2019 zúčastnilo celkem 42 žáků 5. ročníku. Do okresního kola postoupilo celkem 5 soutěžících.

Úspěšným řešiteli okresního kola byli z celkového počtu 117 řešitelů okresu Ostrava: Daniela Balco (V.A), Daniel Šulek, Lukáš Holek (V.B). 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této matematické soutěži.
   

Mgr. Alena Gomolová