UPŘESNĚNÍ – VYSVĚTLENÍ K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zasílání SMS zpráv na odhlašování obědů platí pro strávníky, kteří mají zprovozněnou službu na www.strava.cz . Viz informace o internetové službě – odhlašování stravy před internet, mobilní telefon na stránkách školy.

Telefonní číslo jídelny 599507124 slouží pouze jako pevná linka bez možnosti SMS zpráv.

V Ostravě dne 25.1.2017

Lenka Gebauerová, ved.ŠJ