Upozornění školní družiny

Dne 3. 9. 2018 není provoz v ranní  družině. Paní vychovatelky si přebírají děti do družiny až v 9,30 hod.