UPOZORNĚNÍ NA PLATBY PŘES ÚČET

V poslední době dochází k pozdní platbě přes účet, proto upozorňujeme, že platba na následující měsíc musí odejít z Vašeho účtu nejpozději 25. dne v měsíce na měsíc následující, jinak nezaručujeme, že první dny nového měsíce budete mít nahlášený oběd.

V Ostravě dne 2. 2 .2015

Gebauerová Lenka,Vedoucí ŠJ