Upozornění na odhlášení obědů z důvodu nemocnosti žáků

Kontrolou docházky žáků v měsíci říjnu se zjistilo, že rodiče zapomínají odhlásit oběd a dle zákona musí zaplatit mzdové i věcné náklady včetně potravin, což činí v souhrnu cca 56,- Kč.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc) nestačí, že zavolají třídnímu učiteli, ale také musí nepřítomnost ohlásit ve školní jídelně. Pokud tak neučiní, za každý den, kdy žák není ve škole, musíme strhnout ze stravného 30 Kč (věcné a mzdové náklady).
Pak chybí žákům finance na stravném koncem měsíce a jsou bez obědů.

Odhlásit můžete obědy na tel.č. 599507124 nebo na email – [email protected].
Podrobné informace jsou ve vnitřním řádu školní jídelny na stránkách školy.

Gebauerová Lenka – ved. ŠJ