Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK pro II.pololetí

Žáci 1. a 2.ročníku, kteří navštěvovali ŠD  v I. pololetí mají sníženou platbu za II. pololetí o 100,- Kč (platí tedy 400,- Kč) z důvodu zrušení činnosti v měsíci říjnu a listopadu.

Žáci 3. a 4.ročníku, kteří navštěvovali ŠD nebo ŠK v I. pololetí mají sníženou platbu za II. pololetí o 300,- Kč (platí tedy 200,- Kč) z důvodu zrušení činnosti v měsíci říjnu až lednu.

Pro nové žáky platí částka 500,- Kč.

Pokud někdo již uhradil vyšší částku nebo částku za celý školní rok, bude mu rozdíl vyúčtován na konci školního roku.

Platbu za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK pro II.pololetí uhradí zákonní zástupci žáků do 31.1.2021