Ukončení výuky před vánočními prázdninami

Rozhodnutím MŠMT bude výuka ukončena ke dni 18.12.2020.

21.12. a 22.12.2020 vyhlášeno volno pro žáky.

Na volné dny navazují vánoční prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021.

Provoz ŠJ a ŠD je v době volných dnů i vánočních prázdnin zrušen.

V pondělí 21.12. nabízíme žákům hodiny on-line výuky dle pondělního rozvrhu hodin pro distanční výuku, na nichž bude účast dobrovolná a budou věnovány procvičování a opakování učiva. Bližší informace podají žákům třídní učitelé.