Ukončení sbírky ŽIVOT DĚTEM

Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
I letos jsme pomáhali. Zakoupením předmětů s logem Život dětem přispěla naše škola částkou 2 002,00 Kč.

Poděkování patří všem, kteří si předměty zakoupili.

Poděkování

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková