Ukončení sbírky ŽIVOT DĚTEM

Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.  I letos jsme pomáhali. Zakoupením předmětů s logem Život dětem  přispěla naše škola částkou  3 227,00  Kč.

Poděkování patří všem, kteří si předměty zakoupili.    

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková