Ukončení sbírky CPK-CHRPA

Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do sbírky na pomoc při výcviku koní pro hiporehabilitace. Každý rok CPK – CHRPA zasílá škole předměty k zakoupení (nálepky, pohlednice, odznaky, hopíky, motanice, tetování, záložky, …) a výtěžek je zaslán organizaci a využit pro výcvik koní.

CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo
1. října roku 2003. Sídlí ve vesnici Rokytno u Pardubic. Hiporehabilitace je moderní metoda, která využívá koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí.

Zakoupením předmětů přispěla naše škola částkou 2 250,00 Kč.

Poděkování patří všem, kteří si předměty zakoupili.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková