Učení naruby v IV. B

Poprvé jsme oslavu Dne učitelů pojali trochu jinak. V tento den nás učili spolužáci druhého stupně ze třídy 8. B. Každou hodinu nás učila jiná dvojice, která měla připravené různé aktivity. V českém jazyce jsme luštili křížovky, doplňovali pracovní listy a hráli hry na postřeh. Matematika byla také velice zajímavá. Dívky měly perfektně připraveny úkoly na tabuli – číselné řady, logické příklady a pracovní listy, kde jsme celou hodinu sbírali body ve dvojicích. Na konci hodiny proběhlo vyhodnocení. Po přestávce následovala vlastivěda, kde jsme z  prezentace, kresleného filmu a pomocí skládanky poznali, o kom se dnes budeme učit. Pak jsme odpovídali na různé otázky. V průběhu celého dne jsme byli odměňováni za dobrou práci a výsledky jednotlivých činností. Poslední hodinu jsme se rozloučili s našimi „velkými“ spolužáky /osmáky/, kteří měli jedinečnou možnost zkusit si práci učitelů.

Moc se nám to líbilo a budeme se těšit na další rok!

Mgr. Šárka Stiborová třídní učitelka 4. B, žáci 4. B, 8. B