Třídní schůzky

13.11.2018

Konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce 4. – 9.ročníku se uskuteční v době od 15,00 hod. do 18,00 hod.

Třídní schůzka pro zákonné zástupce žáků 1. – 3.ročníku se uskuteční od 16,00 hod.

Informace výchovného poradce k volbě povolání a podání přihlášek na SŠ pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku od 16,00 hod. v učebně přírodopisu.