Třídní schůzky 9.4.2019

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků s třídními učiteli se uskuteční 9.4.2019 v 16.00 hod.