Třídní schůzky

11.9.2018    v 16.00 hod. – třídní schůzky zákonných zástupců žáků 2. – 9.ročníku

18.9.2018    v 16.00 hod. – třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1.ročníku