Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. – 9. ročníku se konají 9.1.2018 v době od 15.00  do 18.00 hodin.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 7.ročníku proběhne v 16.00 hod.