Třídní schůzky

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 2. – 9. ročníku se uskuteční 15.9.2020 v 16.00 hod.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. ročníku se uskuteční 22.9.2020              v 16.00 hod.

Z preventivních a protiepidemických důvodů Vás žádáme, abyste si po dobu pobytu v prostorách školy, chránili nos a ústa rouškou a použili dezinfekční prostředky.