Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. – 9.ročníku se uskuteční 12.11.2019 v době od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku k přijímacímu řízení na SŠ se koná 12.11.2019 v 16.00 hod. v učebně přírodopisu.