Třídní schůzky

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 2. – 9. ročníku s třídními učiteli se uskuteční 10. 9. 2019 v 16.00 hodin.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 1. ročníku s třídními učiteli se uskuteční        17. 9. 2019 v 16.00 hodin.