Třídní exkurze 9. ročníku v Olomouci

Třídy 9. ročníku navštívily dne 6. 6. 2013 v rámci třídních exkurzí společně hanácké město Olomouc. Hlavním cílem této exkurze bylo seznámit žáky s významnými památkami historického centra Olomouce, předat žákům informace o historii a současnosti města a jeho okolí.

Trasu centrem Olomouce jsme zahájili prohlídkou Horního náměstí, kde se nachází budova radnice s orlojem. Orloj je umístěn na stěně renesanční radnice a každý den ve 12 hodin se figurky dělníků, rolníků a pracující inteligence dávají za zvuků zvonkohry do pohybu. V blízkosti orloje jsme si prohlédli bronzový model města, který nabízí pohled na historické jádro Olomouce z ptačí perspektivy. Během prohlídkové trasy centrem jsme navštívili sloup Nejsvětější Trojice s kaplí, vystoupali jsme na 75 m vysokou radniční věž, osvěžili jsme se u novodobé Ariánovy kašny.

Po prohlídce centra jsme se místní hromadnou dopravou přesunuli na Svatý Kopeček u  Olomouce.  Zde jsme si prohlédli areál s monumentálním chrámem Navštívení Panny Marie (bazilika minor). Nedaleko baziliky leží olomoucká zoologická zahrada, kde jsme měli možnost shlédnout a porovnat pavilony, výběhy, expozice se zvířaty s ostravskou, popř. jinou ZOO.

Plni zážitků, dojmů jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem zpět do Ostravy. Doufáme, že jsme našim žákům poskytli zajímavou exkurzi, předali mnoho informací a oni sami se někdy vydají do tohoto hanáckého města znovu na návštěvu.

tř. učitelé Romana Šebestová, Vladimír Janků a Vladimíra Holušová