Třídění odpadů na naší škole

Třídíme odpady a plasty