Třída VIII. B postoupila do krajského kola soutěže Eurorebus

Již od počátku tohoto školního roku se VIII. B třída zapojila pod vedením třídního učitele Martina Němce do online vědomostní dlouhodobé hry Eurorebus.

Tato soutěž je velmi náročná, protože od září 2012 skýtala mnoho korespondenčních kol na různá témata a mezipředmětové vztahy. Základem byly znalosti o České republice a jejímu postavení v rámci Evropy. Do soutěže se přihlásila celá třída, která plněním jednotlivých kol byla motivována v rámci výuky Výchovy k občanství.

Odměny se třída dočkala v měsíci dubnu, kdy jí bylo oznámeno, že postoupila do krajského finále, které se konalo 20. dubna 2013 v Ostravě – Porubě. Třída nominovala tříčlenný tým ve složení Jiří Juřička, Petr Pokluda a Adam Hostovičák. Ti se ve finálovém klání nejprve seznámili s pravidly, poté absolvovali písemný test a na další část se mohli připravit studiem různých druhů map.

Celé krajské finále bylo koncipováno s důrazem na finanční matematiku, zeměpis a přírodopis. Kluci svou účastí prezentovali nejen svou třídu, ale také celou naší školu. Byť se jim nepodařil postup mezi pět nejlepších týmů do republikového finále, protože konkurence byla opravdu veliká, patří jim za vše dík.

Mgr. Martin Němec