Tři želízka v ohni v soutěži T. G. M.

Na loňský úspěch Jany Šustrové, která se svou prací o mládí našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka obsadila v celorepublikové soutěži krásné 4. místo, bude těžké navázat. Tohoto nelehkého úkolu, který mj. spočívá v seznámení se s myšlenkami demokracie, ve vyhledání informací o odkazu našeho prvního prezidenta a ve zpracování historické eseje na určité téma, se letos ujaly tři žákyně devátého ročníku. Veronika Vandová se ve své práci věnovala Masarykovu vzdělání, Lucie Doležalová jeho mládí a Barbora Temlová se zajímala o boj za objasnění nepravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Práce byly zaslány do Prahy do Masarykova demokratického hnutí. Všem žákyním přejeme, aby se jejich eseje líbily odborné porotě.

Martin Němec