Tomáš Vojkůvka sahá po postupu do krajského kola!

Po několika letech se naše škola dočkala zaslouženého a výrazného úspěchu v okresním kole dějepisné olympiády. Této soutěže se prostřednictvím školního kola každoročně účastníme, ale v tvrdé konkurenci se nám zatím nepodařilo proniknout mezi samotnou „elitu“, tedy špičku nejlepších, kterou většinou tvoří v naší kategorii žáci víceletých gymnázií. Až letos přišel úspěch a o to je cennější. Žák IX. B třídy Tomáš Vojkůvka obsadil v konkurenci 39 žáků vynikající a záslužné 4. místo a nyní bude očekávat zprávu, zda se bude moci jako postupující účastnit také kola krajského. Tomáš se zdárně popasoval nejen s rozborem literárně historických textů, ale i s problematikou státních svátků, zvyků, obyčejů a významných dnů v českém kalendáři i s otázkami, týkajícími se patronů českých zemí. Samotné umístění a případný postup je výsledkem jeho výborné studijní práce, přehledu a sečtělosti.

Tomášovi děkujeme již teď za vynikající reprezentaci školy!

Mgr. Martin Němec