Testování TIMSS na naší škole

Ve středu 19. března 2014 se uskutečnilo na naší škole mezinárodní šetření TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study), do nějž je zapojeno více jak 60 zemí celého světa. Tento projekt si klade za cíl získat poznatky o vědomostech a dovednostech devítiletých žáků v oblasti matematiky a přírodních věd. Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a v České republice jej realizuje pod záštitou MŠMT Česká školní inspekce.

V ČR proběhne ve 36 základních školách a my jsme byli vybráni ČŠI mezi ně. Účastnily se obě třídy daného čtvrtého ročníku. Účelem pilotního šetření je ověřit testové a dotazníkové položky, které pak budou použity v hlavním šetření v roce 2015. Řečeno slovy žáků čtvrtých tříd, poměr obtížnosti matematiky a přírodovědy byl „50 na 50“.

Všechny zúčastněné školy obdrží do konce roku 2014 zprávu o výsledcích svých žáků. Výsledky jednotlivých škol nebudou nikde zveřejněny, budou sděleny pouze samotným školám. Žáci k šetření přistupovali zodpovědně.

Děkujeme i zákonným zástupcům žáků za spolupráci při dotazníkovém šetření.  

Vedení školy