Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.

Žáci konající jednotné přijímací zkoušky se dostaví k testování antigenními testy do školy dle rozpisu.
Po provedeném testování žáci obdrží potvrzení o výsledku antigenního testu, které předloží na SŠ před konáním přijímací zkoušky.

třída termín čas
IX.A  1.skupina 28.4. 2021 7.30
IX.A  2.skupina 28.4. 2021 12.30
IX.A  3.skupina 28.4. 2021 13.00
IX.B  1.skupina 29.4. 2021 12.30
IX.B  2.skupina 29.4. 2021 13.00
V.A 29.4. 2021 8.00
V.B, VII.B 29.4. 2021 12.00